در تماس باشید
پست الکترونیک وارد شوید


تحت وب

صفحه اصلی // تحت وب
(4.2)

docker آموزش جامع داکر در یک ساعت

درس 2 1 ساعت دانشجو 9,300 نفر
Programming With Mosh مدرس Programming With Mosh
(5)

آموزش Api Client در .net و blazor مدرس les jackson

درس 6 8 ساعت دانشجو 3,012 نفر
les jackson (لس جکسون) مدرس les jackson (لس جکسون)
(4.2)

آموزش گام به گام ایجاد REST API با .NET Core MVC

درس 1 01:17:48 دقیقه دانشجو 653,000 نفر
les jackson (لس جکسون) مدرس les jackson (لس جکسون)
(3.9)

آموزش کامل Docker Compose با .NET Core و SQL Server: گام به گام و عملی

درس 1 01:08:15 دقیقه دانشجو 457,112 نفر
les jackson (لس جکسون) مدرس les jackson (لس جکسون)
(4.8)

یادگیری سریع Git برای مبتدیان: آموزش جامع در 1 ساعت با

درس 1 01:09:13 دقیقه دانشجو 3,512,000 نفر
Programming With Mosh مدرس Programming With Mosh
(4.6)

آغاز کار با ASP.NET Core: آموزش جامع برای مبتدیان

درس 1 03:43:18 دقیقه دانشجو 435,000 نفر
YouTube مدرس YouTube