در تماس باشید
پست الکترونیک وارد شوید


جنگو

(4.8)

آموزش جنگو Django برای مبتدیان: شروع کار با فریمورک محبوب با تدریس

درس 1 01:02:36 دقیقه دانشجو 3,200,000 نفر
Programming With Mosh مدرس Programming With Mosh