در تماس باشید
پست الکترونیک وارد شوید


شبکه

(4.9)

آموزش جامع و مقدماتی شبکه network با جادی میرمیرانی

درس 13 5/30 ساعت دانشجو 7,400 نفر
جادی میرمیرانی مدرس جادی میرمیرانی
(3.9)

هک دوربین‌ های مدار بسته چطوری اتفاق می‌ افته مدرس جادی میرمیرانی

درس 1 14:30 دقیقه دانشجو 1,720 نفر
جادی میرمیرانی مدرس جادی میرمیرانی