در تماس باشید
پست الکترونیک وارد شوید


ASP.NET CORE

صفحه اصلی // ASP.NET CORE
(3.9)

آموزش کامل Docker Compose با .NET Core و SQL Server: گام به گام و عملی

درس 1 01:08:15 دقیقه دانشجو 457,112 نفر
les jackson (لس جکسون) مدرس les jackson (لس جکسون)
(4.6)

آغاز کار با ASP.NET Core: آموزش جامع برای مبتدیان

درس 1 03:43:18 دقیقه دانشجو 435,000 نفر
YouTube مدرس YouTube